โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินในประเทศ
โปรตั๋ว ราคาถูก!!

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินในประเทศ บินเที่ยวทั่วไทย ได้ราคาโปรก่อนใคร


โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก แอร์เอเชีย (Air Asia)

เที่ยวฟินๆ กับ สายการบินแอร์ Air Asia
าคาเที่ยวเดียว เริ่มต้นเพียง 995 บาท (รวมภาษี)

 • จองด่วน : 21 – 27 ก.ย. 2563
 • เดินทาง : 21 ก.ย.2563 – 30 เม.ย. 2564
 • ฟรี! สัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่1,105
เชียงราย1,105
บุรีรัมย์1,055
ขอนแก่น1,105
เลย1,035
หาดใหญ่1,045
พิษณุโลก1,105
ภูเก็ต1,105
สกลนคร1,255
ชุมพร1,155
อุดรธานี995
กระบี่1,005
นครศรีธรรมราช1,105
อุบลราชธานี1,095
สุราษฏร์ธานี1,095
ร้อยเอ็ด1,475
ตรัง1,105
ระนอง1,335
นครพนม1,355
น่าน1,455
นราธิวาส1,355
เชียงใหม่-อู่ตะเภา1,105
หาดใหญ่-อู่ตะเภา1,205
เชียงใหม่-หาดใหญ่
1,795
ขอนแก่น-หาดใหญ่1,695
เชียงใหม่-หัวหิน1,295
อุดรธานี-หัวหิน1,095
อู่ตะเภา(พัทยา)-ภูเก็ต1,105
เชียงใหม่-กระบี่1,695
เชียงใหม่-ภูเก็ต1,795

เงื่อนไขที่สำคัญ

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองที่นั่ง กับเจ้าหน้าที่ทาง โทร 02-5307662 Hotline: 090-9078535 หรือ LINE: @ynotfly.com
 • ราคาข้างต้น เป็นราคาตั๋วเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด) โดยสายการบิน Air Asia
 • ตั๋วโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
 • สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 วัน
 • ฟรี กระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • หากไม่พบราคาโปรโมชั่น อาจเป็นไปได้ว่าตั๋วโปรโมชั่นถูกจองเต็มแล้ว ให้ลองเปลี่ยนวันเดินทางอื่นอีกครั้ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และวันเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม โดยมีค่าธรรมการเปลี่ยนแปลง (โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่)
 • ไม่สามารถทำการขอคืนเงินได้ (Refund)

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เปิด 4 เส้นทางในประเทศ จาก แอร์เอเชีย (Air Asia)

ฉลองเปิด 4 เส้นทางบินใหม่ สายการบิน Air Asia
บินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” ราคาเที่ยวเดียว (รวมภาษี) เริ่มต้นเพียง 850 บาท

 • จองด่วน : 21 – 27 ก.ย. 2563
 • เดินทาง : 25 ก.ย. – 24 ต.ค. 2563
 • ฟรี! สัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
เส้นทาง
จาก สุวรรณภูมิ
รวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่
850
ภูเก็ต850
กระบี่850
สุราษฏร์ธานี850

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
บินมั่นใจ ปลอดภัยทุกเที่ยวบิน กับ นกแอร์ (Nok Air)

สายการบิน Nok air โปรโมชั่นเที่ยวไทยได้ทุกที่ ราคาเที่ยวเดียว (รวมภาษี) เริ่มต้นเพียง 949 บาท

 • จองด่วน : 21-30 ก.ย. 2563
 • เดินทาง : 21 ก.ย. – 30 ต.ค. 2563
 • ฟรี!! กระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
ภูเก็ต949
ขอนแก่น1,040
หาดใหญ่1,040
สุราษฏร์ธานี1,040
อุบลราชธานี1,040
อุดรธานี999
เชียงใหม่ 1,040
เชียงราย1,040
ชุมพร1,099
นครศรีธรรมราช1,040
บุรีรัมย์999
สกลนคร1,199
เลย999
ระนอง1,300
ลำปาง1,599
พิษณุโลก1,049
กระบี่ (เริ่มบิน ต.ค.63)1,049
ตรัง1,040
แม่สอด2,579
แม่ฮ่องสอน2,130
แพร่2,099
เชี่ยงใหม่-อุดรธานี1,799
เชียงใหม่-อุบลราชธานี1,799
เชียงราย-อุดรธานี1,799

เงื่อนไขที่สำคัญ

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองที่นั่ง กับเจ้าหน้าที่ทาง โทร 02-5307662 Hotline: 090-9078535 หรือ LINE: @ynotfly.com
 • ราคาข้างต้น เป็นราคาตั๋วเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด) โดยสายการบิน Nok Air
 • ตั๋วโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
 • สำรองที่นั่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 วัน
 • ฟรี กระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • หากไม่พบราคาโปรโมชั่น อาจเป็นไปได้ว่าตั๋วโปรโมชั่นถูกจองเต็มแล้ว ให้ลองเปลี่ยนวันเดินทางอื่นอีกครั้ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน และวันเดินทาง จะต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม โดยมีค่าธรรมการเปลี่ยนแปลง (โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่)
 • ไม่สามารถทำการขอคืนเงินได้ (Refund)

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางบินภายในประเทศ
จากสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)

“ไปกับเขาให้เราพาไป” สายการบิน Thai Lion Air โปรโมชั่นเที่ยวไทยสุดคุ้ม ราคาเที่ยวเดียว เริ่มต้นเพียง 850 บาท (รวมภาษีแล้ว)

 • จองด่วน : 21 – 27 ก.ย. 2563
 • เดินทาง : 15 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2563
 • พิเศษ! เดินทางตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 2563 ฟรี! โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม (สัมภาระไม่เกิน 3 ใบ)
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่1,050
เชียงราย950
พิษณุโลก850
อุบลราชธานี850
อุดรธานี 850
ขอนแก่น850
ภูเก็ต 1,050
กระบี่950
สุราษฏร์ธานี 950
หาดใหญ่950
ตรัง1,050
นครศรีธรรมราช 950
เชียงใหม่-อู่ตะเภา(พัทยา)1,850

เงื่อนไขที่สำคัญ

 • ราคาข้างต้น เป็นราคาตั๋วเที่ยวเดียว (ชั้นประหยัด) รวมภาษี โดยสายการบิน Thai Lion Air
 • ตั๋วโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
 • หากไม่พบราคาโปรโมชั่น อาจเป็นไปได้ว่าตั๋วโปรโมชั่นถูกจองเต็มแล้ว ให้ลองเปลี่ยนวันเดินทางอื่นอีกครั้ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงมีค่าธรรมเนียม (กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่)
 • ไม่สามารถทำการขอคืนเงินได้ (Non Refund)

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางบินภายในประเทศ
จากสายการบิน เวียตเจท แอร์ (Vietjet Air)

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เริ่มต้น 0 บาท สายการบิน Thai Vietjet Air เส้นทางในประเทศ ราคาเที่ยวเดียว เริ่มต้นดพียง 315 บาท (รวมภาษีแล้ว)

 • จองด่วน : 21 – 25 ก.ย. 2563
 • เดินทาง : 1 พ.ย 2563 – 31 มี.ค. 2564
 • ฟรี! สัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่315
เชียงราย315
ภูเก็ต315
กระบี่315
อุดรธานี315
ขอนแก่น315
หาดใหญ่315
สุราษฏร์ธานี
315
นครศรีธรรมราช315
อุบลราชธานี
315
เชียงราย-ภูเก็ต1,175
เชียงราย-หาดใหญ่1,175

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางบินภายในประเทศ
สายการบิน ไทยสมายล์ (Thai smile)

“โปรเที่ยวไทยเท่ๆ” เส้นทางในประเทศ ราคาเที่ยวเดียวรวมภาษี เริ่มต้นที่ 1,100 บาท/เทียว

 • จองด่วน : 21 ส.ค. – 30 ก.ย. 2563
 • เดินทาง : 21 ส.ค. – 24 ต.ค. 2563
 • ฟรี! โหลดสัมภาระ ท่านละ 20 Kg.
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่1,100
เชียงราย
1,100
ภูเก็ต
1,100
กระบี่
1,100
อุดรธานี 1,100
ขอนแก่น 1,100
หาดใหญ่ 1,100
สุราษฏร์ธานี
1,100
อุบลราชธานี 1,100
นราธิวาส
1,100
นครศรีธรรมราช
(เริ่มบิน 10 ก.ย.63)
1,400

เงื่อนไขที่สำคัญ

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองที่นั่ง กับเจ้าหน้าที่ทาง โทร 02-5307662 Hotline: 090-9078535 หรือ LINE: @ynotfly.com
 • ราคาข้างต้น เป็นราคาตั๋วเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด โดยสายการบิน Thai smile ตั๋วโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่อนุญาตให้ทำการเดินทางในช่วงวันที่ 10 – 13 ต.ค. 63, 23-25 ต.ค. 63, 30 ต.ค. 63
 • หากไม่พบราคาโปรโมชั่น อาจเป็นไปได้ว่าตั๋วโปรโมชั่นถูกจองเต็มแล้ว ให้ลองเปลี่ยนวันเดินทางอื่นอีกครั้ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
 • ไม่สามารถทำการขอคืนเงินได้ (Refund)
 • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/วันเดินทาง มีค่าธรรมเนียม (โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่)


โปรโมชั่น เส้นทางในประเทศ จาก บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways) ราคาเที่ยวเดียว เริ่มต้น 1,400 บาท (รวมภาษี)

สิทธิพิเศษ : เดินทางตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 2563
*ฟรี! น้ำหนักสัมภาระ 40 กิโลกรัม สำหรับผู้โดยสารเด็กและผู้ใหญ่

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • จองวันนี้ : 21 – 30 ก.ย. 2563
 • เดินทาง : 1 ต.ค. 2563 – 31 ม.ค. 2564
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่1,400
ภูเก็ต1,400
สมุย2,500
ลำปาง1,650
สุโขทัย 1,600
ภูเก็ต-สมุย 2,560

เช็คราคา โทร 02-5307662
Hotline: 090-9078535
หรือ LINE: @ynotfly.com
*โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
*การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/วันเดินทาง อาจมีค่าธรรมเนียม กรุณาติดต่อสอบเจ้าหน้าที
*ตั๋วไม่สามารถขอคืนเงินได้
*ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ผู้เดินทาง

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *