Flight & Hotel บินตรงจากดอนเมือง สู่ ไต้หวัน ในราคาสุดคุ้ม – Friend Tell Pro

เที่ยวไต้หวันแบบใหม่ จองตั๋วเครื่องบิน พร้อมที่พักในราคาสุดคุ้ม โดยสายการบิน Tigerair Taiwan พร้อมส่วนลดอื่นๆ คุ้ม ครบ ให้คุณสามารถเที่ยวได้อย่างไร้กังวล แถมยังโหลดสัมภาระได้จุใจเอาใจขาช้อปเต็มที่!

Tigerair Taiwan

เที่ยวบินเดินทางในช่วง 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2562 พร้อมรับสิทธิ์ดังนี้

 • ฟรี! น้ำหนักโหลด 20 kg.
 • ส่วนลด Taxi 100 NT
 • Taipei Transport Fun Pass 1 Day
 • One Day Tour เที่ยวเถาหยวน
เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ รวมภาษีแล้ว เส้นทาง ดอนเมือง-ไทเป โดยสายการบิน Tigerair Taiwan
 • ราคาพิเศษนี้ สำหรับการจอง ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2562 เดินทาง 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562
 • จำเป็นต้องทำการจองก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 • หลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขรายการใดๆ ได้อีก เช่น ชื่อผู้เดินทาง หรือวันเดินทาง ( กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการจองให้ถูกต้องก่อนทำการชำระเงิน ) และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (non-refundable)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดฯ

China Airlines

โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก บินตรงไทเป นั่ง Full Service

  เงื่อนไข
 • ราคาบัตรนี้ สำหรับการจองพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป
 • ราคาบัตรนี้ สำหรับการเดินทาง ไป-กลับ บนชั้นประหยัด ในเส้นทางที่กำหนด โดย สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (China Airlines)
 • รวมสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 kg. และสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 kg.
 • รวมโรงแรมที่พักในเมืองเถาหยวน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ฟรี! ซิมเน็ตไม่อั้น พร้อมโทรฟรี
 • ฟรี! บัตร Shuttle Bus Day Tour เที่ยวเมืองเถาหยวนเส้นทางฮิต
 • ราคาบัตรโดยสาร รวมภาษีสนามบิน และมีที่นั่งจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา) ในกรณีที่การสำรองที่นั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น