Travel News

อิตาลีสถานการณ์ดีขึ้น เตรียมลดมาตรการล็อกดาวน์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในอิตาลีตอนนี้เริ่มชะลอตัว ผู้นำอิตาลีเล็งผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์บางส่วน ช่วงปลายเมษายน

ด้านนายกรัฐมนตรีอิตาลี นายจูเซปเป คอนเต กล่าวว่า ทางรัฐบาลอาจพิจารณาผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดบางส่วน โดยแนวนโยบายจะเป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และจะเริ่มมีผลในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้

โดยแนวทางนี้มีผลมาจากอัตราการแพร่ระบาดและเสียชีวิตในอิตาลีเริ่มชะลอตัวลง ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี อย่างไรก็ตามด้านสำนักงานป้องกันพลเรือนอิตาลีกล่าวว่าถึงแม้อัตราการเสียชีวิตและติดเชื้อชะลอตัวลง แต่อิตาลียังคงเป็นประเทศอันดับต้นๆที่มีการแพระระบาดหนักที่สุดของโลก

 

แหล่งข่าว >> https://bit.ly/2y2ijiO

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *