โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินในประเทศ
โปรตั๋ว ราคาถูก!!

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินในประเทศ บินเที่ยวทั่วไทย ได้ราคาโปรก่อนใคร


โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก แอร์เอเชีย (Air Asia)

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia)

 • จองด่วน : 19 – 25 ต.ค. 2563
 • เดินทาง : 19 ต.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2564
 • ฟรี!!! น้ำหนักกระเป๋า ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโล
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่1,043
เชียงราย1,043
บุรีรัมย์993
ขอนแก่น1,043
เลย993
หาดใหญ่1,043
พิษณุโลก1,043
ภูเก็ต1,043
สกลนคร1,193
ชุมพร1,093
อุดรธานี1,699
กระบี่1,043
นครศรีธรรมราช1,043
อุบลราชธานี1,043
สุราษฏร์ธานี1,043
ร้อยเอ็ด1,633
ตรัง1,043
ระนอง1,293
นครพนม1,633
น่าน2,356
นราธิวาส1,293
เชียงใหม่-อู่ตะเภา1,043
เชียงใหม่-หาดใหญ่2,033
ขอนแก่น-หาดใหญ่1,733
เชียงใหม่-หัวหิน1,333
อุดรธานี-หัวหิน1,033
อู่ตะเภา-ภูเก็ต1,1233


“Air Asia” เส้นทางใหม่ บินตรงจาก “สุวรรณภูมิ”  ราคาเริ่มต้น 598 บาทต่อเที่ยว (รวมภาษี)

 • จองด่วน : 15 – 25 ต.ค. 2563
 • เดินทาง : 19 ต.ค. 2563 – 27 เม.ย. 2564
 • เส้นทาง สุวรรณภูมิ สู่ น่าน หาดใหญ่ และนครศรีธรรมราช เริ่มบิน 25 ต.ค. 2563
 • เส้นทาง สุวรรณภูมิ – กระบี่ และ สุวรรณภูมิ – สุราษฎร์ธานี ให้บริการถึง 24 ต.ค. 2563
 • ฟรี! กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโล
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่930
ภูเก็ต930
กระบี่930
สุราษฏร์ธานี930
น่าน930
หาดใหญ่598
นครศรีธรรมราช598

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางบินภายในประเทศ
จากสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Thai Lion Air ราคาเที่ยวเดียวรวมภาษี เริ่มต้นที่ 950 บาท/เที่ยว ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง*

 • จอง : 10 – 20 ต.ค. 63
 • เดินทาง : 10 ต.ค. 63 – 31 ม.ค. 64
 • โหลดสัมภาระ ฟรี! 10 กก.
 • ราคาพิเศษ ลด 10%
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่ 1,000
เชียงราย 1,000
พิษณุโลก 1,000
ภูเก็ต1,000
กระบี่1,000
หาดใหญ่1,000
ขอนแก่น1,000
สุราษฎร์ธานี1,000
อุบลราชธานี1,000
อุดรธานี1,000
นครศรีธรรมราช1,000
ตรัง1,000

เงื่อนไขที่สำคัญ

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับสำรองที่นั่ง กับเจ้าหน้าที่ทาง โทร 02-5307662 Hotline: 090-9078535 หรือ LINE: @ynotfly.com
 • ราคาข้างต้น เป็นราคาตั๋วเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทย ไล้ออน แอร์ Thai Lion Air
 • ตั๋วโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน
 • หากไม่พบราคาโปรโมชั่น อาจเป็นไปได้ว่าตั๋วโปรโมชั่นถูกจองเต็มแล้ว ให้ลองเปลี่ยนวันเดินทางอื่นอีกครั้ง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าการยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
 • ไม่สามารถทำการขอคืนเงินได้ (Refund)
 • เมื่อออกตั๋วโดยสารแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีค่าธรรมเนียม (โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่)


โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางบินภายในประเทศ
จากสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท (Vietjet Air )

 • จองด่วน : 19 – 23 ต.ค. 2563
 • เดินทาง : 1 พ.ย 63 – 30 มิ.ย.64
 • ฟรี! สัมภาระขึ้นเครื่อง 7 กิโล
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่385
เชียงราย385
อุดรธานี385
กระบี่385
ภูเก็ต385
ขอนแก่น385
หาดใหญ่385
สุราษฏร์ธานี385
นครศรีธรรมราช385
อุบลราชธานี385
เชียงราย-ภูเก็ต1,120
เชียงราย-หาดใหญ่ 385
หาดใหญ่- เชียงราย 385

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางบินภายในประเทศ
จากสายการบิน นกแอร์ (NOK AIR)

 • จองด่วน : 16 – 31 ต.ค. 2563
 • เดินทาง : 18 ต.ค. 2563 – 27 มี.ค. 2564
 • ฟรี! กระเป๋าขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่ 1,000
เชียงราย 1,000
อุดรธานี 949
กระบี่999
บุรีรัมย์949
ภูเก็ต1,000
ขอนแก่น1,000
หาดใหญ่1,000
สุราษฏร์ธานี1,000
นครศรีธรรมราช1,000
อุบลราชธานี1,000
เลย949
สกลนคร 1,149
ชุมพร 1,049
พิษณุโลก 999
ระนอง 1,250
ตรัง 1,000
แม่สอด 2,529
แม่ฮ่องสอน 2,080
แพร่ 2,049
เชียงใหม่-อุดรธานี 1,749
เชียงใหม่-อุบลราชธานี 1,749
เชียงราย-อุดรธานี 2,249


โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางบินภายในประเทศ
จากสายการบิน ไทยสมายล์ (Thai Smile Airways)

 • จองด่วน : 14 – 24 ต.ค. 2563
 • เดินทาง : 14 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564
 • ฟรี! โหลดสัมภาระ ท่านละ 20 Kg.
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่ 1,190
เชียงราย 1,220
ขอนแก่น 1,150
อุบลราชธานี1,180
อุุดรธานี1,150
กระบี่1,230
ภูเก็ต1,280
สุราษฏร์ธานี1,220
นราธิวาส1,310
นครศรีธรรมราช900


โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ จาก บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • จองเลย : ตั้งแต่ 22 – 31 ต.ค. 2563
 • เดินทาง : ตั้งแต่ 22 ต.ค. 2563 – 31 ส.ค. 2564
 • เส้นทางกระบี่เริ่มบิน 1 พ.ย. 63

<

เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่ 1,360
ลำปาง 1,610
สมุย2,090
ภูเก็ต990
กระบี่1,050
สุโขทัย1,500
ตราด1,360

เช็คราคา โทร 02-5307662
Hotline: 090-9078535
หรือ LINE: @ynotfly.com
*โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *