ฟรี! บัตร Shuttle Bus Day tour (*จำนวนจำกัด)

เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดในเถาหยวนเช่น Daxi Old Street หรือ โรงงานชอคโกแลต Republic of Chocolate ด้วยบัตรโดยสาร Taoyuan Shuttle Bus Day tour ฟรี! ตามเส้นทางที่ต้องการเดินทาง เพียงแสดงบอร์ดดิ้ง พาส หรือ ตั๋วสายการบินไทเกอร์แอร์ไลน์ IT506 ไปแลกที่จุดบริการนักท่องเที่ยวเพื่อรับตั๋วรถบัสทั้ง 3 เส้นทาง ได้ทันที

เส้นทางที่ 1:  One- Day Pass for Xiaowulai Tour Bus (NT$150)
จุดแลกรับ: Taoyuan Railway Station Visitor Information Center

Xiaowulai Route Map

Tour Bus info: https://travel.tycg.gov.tw/en/traffic/xiaowulai

______________________________
เส้นทางที่ 2 : One- Day Pass for Shihmen Reservoir Tour Bus(NT$100)
จุดแลกรับ: Zhongli Railway Station Visitor Information Center

Tour Bus info: https://travel.tycg.gov.tw/en/traffic/shihmen

______________________________
เส้นทางที่ 3 : One- Day Pass for Daxi Express Tour Bus(NT$130)
จุดแลกรับ : HSR Taoyuan Station Visitor Information Center
Bus info: https://travel.tycg.gov.tw/en/traffic/daxi