Travel News

แอร์เอเชีย ปรับระยะเวลาเครดิตเป็น 2 ปีอัตโนมัติ

ข่าวดี???

.

แอร์เอเชียปรับระยะเวลาวงเงินบัญชีเครดิตเป็น 2 ปี โดยอัตโนมัติ และให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้แบบไม่จำกัดโดยไม่มีค่าธรรมเนียมและส่วนต่างค่าโดยสาร

✅เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ไม่จำกัด (AVA)

การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ไม่จำกัดเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้:

 1. ตรวจสอบข้อมูลที่ แนวทางความช่วยเหลือ COVID-19.
 2. ฟรี! เปลี่ยนวันเดินทางได้ไม่จำกัด โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและส่วนต่างค่าโดยสาร
 3. เปลี่ยนวันเดินทางได้ไม่จำกัดครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับบัตรโดยสารที่มีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 23 มี.ค. – 31 ก.ค. 2563
 4. ไม่สามารถใช้ได้กับการสำรองที่นั่งหลังจากวันที่ 17 เมษายน 2563
 5. วันเดินทางใหม่ของเที่ยวบินสามารถเลือกได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
 6. ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง
 7. หากเที่ยวบินใหม่ที่เลือกมีราคาค่าโดยสารน้อยกว่า ผู้โดยสารจะไม่ได้รับเงินส่วนต่างค่าโดยสารคืน
 8. การเปลี่ยนแปลงจะไม่ได้รับการยืนยันจนกว่าผู้โดยสารจะได้รับเอกสารการเดินทางใหม่
 9. ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินได้
 10. สามารถยื่นขอเปลี่ยนวันเดินทางได้ผ่าน AVA ทางเว็บไซต์ airasia.com, แอร์เอเชียแอพ, Facebook Messenger หรือ WeChat
 11. ข้อเสนอดังกล่าวเฉพาะการสำรองที่นั่งออนไลน์โดยตรงผ่านเว็บไซต์ airasia.com ไม่สามารถใช้ได้กับการสำรองที่นั่งเป็นหมู่คณะ ข้อเสนอการช่วยเหลือสำหรับการสำรองที่นั่งเป็นหมู่คณะ กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายหรือช่องทางการสำรองที่นั่งของท่าน
 12. หากท่านได้สั่งอาหารและเลือกที่นั่งล่วงหน้า ซึ่งไม่มีให้บริการในเที่ยวบินใหม่ ท่านจะต้องดำเนินการเลือกใหม่ ขณะที่น้ำหนักสัมภาระที่ซื้อล่วงหน้าจะถูกโอนไปยังเที่ยวบินใหม่ ทั้งนี้ อาจมีค่าส่วนต่างราคาเพิ่มเติม
 13. บริการเสริมทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการ
 14. เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐาน.
  หมายเหตุ: ผู้โดยสารที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวันเดินทางด้วยตัวเองโดยสายการบินยังคงให้บริการเที่ยวบินนั้นอยู่ จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม

✅เก็บวงเงินไว้ในบัญชี 2 ปี

การเก็บวงเงินไว้ในบัญชี 2 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

 1. ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการจำกัดการเดินทางเนื่องจาก COVID-19 มีสิทธิ์ที่จะเก็บวงเงินไว้ในบัญชี 2 ปี
 2. ตรวจสอบข้อมูลที่ แนวทางความช่วยเหลือ COVID-19.
 3. วงเงินในบัญชีไม่สามารถโอนให้กับสมาชิก BIG ท่านอื่นหรือบุคคลที่สามได้
 4. สมาชิก BIG สามารถใช้วงเงินในบัญชีได้ผ่านบัญชีเครดิต (Credit Account)
 5. การขอเก็บวงเงินต้องดำเนินการผ่านบัญชีสมาชิก BIG
 6. วงเงินในบัญชีสามารถใช้ได้ผ่านหน้าชำระเงิน โดยการเลือกวิธีการชำระเงินเป็นบัญชีเครดิต (Credit Account)
 7. วงเงินในบัญชีสามารถนำมาใช้กับการสำรองที่นั่งในอนาคตและบริการเสริมบางประเภทของแอร์เอเชีย (เช่น เลือกที่นั่ง อาหาร หรือน้ำหนักสัมภาระ)
 8. วงเงินในบัญชีไม่สามารถขอคืนโดยตรงผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารได้ และไม่ถือว่าเป็นคะแนน BIG Points
 9. ไม่สามารถนำมาใช้กับการชำระค่าน้ำหนักสัมภาระเกินจำนวนหรือบริการต่างๆ ที่ซื้อในสนามบิน เช่น ค่าธรรมเนียมรถเข็นในสนามบิน ค่าธรรมเนียมขนส่งอุปกรณ์กีฬาในสนามบิน เป็นต้น
 10. วงเงินในบัญชีสามารถใช้ผ่านเว็บไซต์ของแอร์เอเชียเท่านั้น
 11. คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของการใช้วงเงิน
 12. การเก็บวงเงินไว้ในบัญชีเนื่องจาก COVID-19 สามารถใช้ได้ 730 วันตามปฏิทินโดยนับตั้งแต่วันที่มีการโอนวงเงิน หากวงเงินทั้งหมดหรือวงเงินที่คงเหลือไม่ได้ถูกใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด วงเงินดังกล่าวจะถือว่าเป็นโมฆะ
 13. ข้อเสนอดังกล่าวเฉพาะการสำรองที่นั่งออนไลน์โดยตรงผ่านเว็บไซต์ airasia.com ไม่สามารถใช้ได้กับการสำรองที่นั่งเป็นหมู่คณะ ข้อเสนอการช่วยเหลือสำหรับการสำรองที่นั่งเป็นหมู่คณะ กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายหรือช่องทางการสำรองที่นั่งของท่าน
 14. เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐาน.
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *