carousel

สิงคโปร์ แอร์ไลน์ ยืดเครดิตถึงสิ้นปี 64

สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ ขยายเวลาการเก็บเครดิตเที่ยว ออกไปขนถึง 31 ธันวาคม 2564

1.การขยายเครดิตเที่ยวบินถึง 31 ธันวาคม 2564 (Flight Credit)

สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรโดยสาร สิงคโปร์แอร์ไลน์และซิลค์แอร์ ภายในหรือก่อนวันที่ 15 มีนาคม 2563 สำหรับการเดินทางตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 สามารถรักษามูลค่าของบัตรโดยสารที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมด เป็นเครดิตเที่ยวบิน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามีความยืดหยุ่นในการวางแผนการจองและการเดินทาง สามารถใช้ในการ จองการเดินทางใหม่ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ยังยกเว้น ค่าธรรมเนียมในการ No Show และ Rebooking  อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่าสูงสุดจากเครดิตของเที่ยวบิน

2.โบนัสเครดิตเที่ยวบิน (Bonus Credit)

ทางสายการบินจะมอบรางวัลเครดิตเที่ยวบินโบนัสแก่ลูกค้าทุกท่าน ที่เก็บเครดิตเที่ยวบินไว้ใช้ ถือเป็นคำขอบคุณที่ยังคงให้การสนับสนุนสายการบินในช่วงเวลาที่ท้าทายเช่นนี้

ทั้งนี้โบนัสเครดิตเที่ยวบินได้แบ่งตามระดับชั้นของบัตรโดยสาร ขึ้นอยู่กับประเภทที่ได้ซื้อไว้แต่แรก ดังต่อไปนี้

  • ชั้นประหยัด               :  SGD 75     (THB 1,700)
  • ชั้นประหยัดพิเศษ      :  SGD 100   (THB 2,200)
  • ชั้นธุรกิจ                    :  SGD 200   (THB 4,500)
  • ชั้นหนึ่ง/สวีท              :  SGD 500   (THB 11,200)

(*หากมีการจองร่วมกันระหว่าง ชั้นประหยัด และ ชั้นธุรกิจ โบนัสเครดิตจะยึดตาม Cabin ที่สูงที่สุดที่ซื้อไว้)

ลูกค้าที่เลือกเก็บเครดิตไว้ใช้ เนื่องจากการระบาดของ Covid-19 จะได้รับโบนัสเครดิตเที่ยวบินโดยอัตโนมัติ เมื่อทำจองการเดินทางครั้งถัดไป ซึ่งเป็นเงื่อนไขเดียวกับลูกค้าที่ถูกยกเลิกเที่ยวบิน (UN Flight) โดยสิงคโปร์แอร์ไลน์ และ ซิลค์แอร์

3.การคืนเงินสำหรับลูกค้า

สำหรับท่านที่ออกบัตรโดยสารตรงตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น แต่ไม่ประสงค์เก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้เป็นเครดิตเที่ยวบินสำหรับการเดินทางครั้งถัดไป ต่อขยายมาให้เดินทางให้เสร็จสิ้น ถึงภายใน 31 ธันวาคม 2564 สามารถเลือกที่จะรับตัวเลือกการคืนเงิน โดยจะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก และ ค่าธรรมเนียมการ No Show


คำแนะนำสำหรับผู้เดินทางไปยังประเทศ สิงคโปร์

  1. ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 23.59 น. ผู้มาเยือนระยะสั้น (ไม่ว่าจะเดินมาจากที่ใดในโลก) จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศ หรือเดินทางผ่านเข้าประเทศสิงคโปร์ และสิงคโปร์ได้ระงับหารจอดแเวะพักหรือเทียบท่าเรือสำราญทุกประเภท
  2. ผู้ที่มีใบอนุญาตทำงาน (Work pass) และผู้ติดตามจะได้รับการอนุญาตให้กลับเข้ามาในสิงคโปร์เฉพาะในกรณีที่ทำงานในภาคส่วนที่จำเป็น เช่น สาธารณสุข และการขนส่ง ชาวมาเลเซียที่มีใบอนุญาตให้ทำงาน (Work permit) ในสิงคโปร์ จะยังคงสามารถทำงานในสิงคโปร์ได้ในช่วงเวลานี้ โดยมีการจัดเตรียมที่พักที่เหมาะสม
  3. ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น. ประชาชนสัญชาติสิงคโปร์ ผู้พำนักถาวร และผู้ที่ถือใบอนุญาตระยะยาว ซึ่งเดินทางกลับมายังประเทศ สิงคโปร์จะได้รับคำสั้งให้กักกันตนเองในพื้นที่ที่กำหนดตามคำสั่งให้กักตัวในที่พัก (Stay Home Notice หรือ SHN) สำหรับผู้ที่ได้เดินทางกลับมายังสิงคโปร์แล้ว จะต้องกักตัวในที่พักต่อให้ครบ 14 วัน ในพื้นที่พักปัจจุบัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SHN โทร +65 6812 5555
  4. ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. ประชาชนสัยสิงคโปร์ หรือผู้พำนักถาวร และผู้ที่ถือใบอนุญาติระยะยาวซึ่งเดินทางกลับมายังประเทศสิงคโปร์ จะต้องส่งคำแถลงข้อมูลด้านสุขภาพ ผ่านระบบออนไลนื SG Arrival Card (SGAC) e-Service ก่อนเดินทางเข้าสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง SGAC e-service สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบน Apple Appstore และ Google Play ผู้ที่เดินทางสามารถส่งคำแถลงข้อมูลด้านสุขภาพได้นานที่สุด 3 วันก่อนเดินทางมาถึงสิงคโปร์ ผู้ที่ปกปิดข้อมูลหรือแจ้งความเท็จจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายโรคติดต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเดินทางสามารถดูได้จากเว็บไซต์ MOH (www.moh.gov.sg/covid-19)
  5. ผู้เดินทางควรสังเกตอาการของตนอย่างใกล้ชิด และเข้าพบแพทย์ทันที เมื่อรู้สึกเป็นไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ หรือหายใจไม่ออก
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *