โปรตั๋ว ราคาถูก!!

รวมโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางบินในประเทศ บินเที่ยวทั่วไทย ได้ราคาโปรก่อนใคร


โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air)

“Thai Vietjet Air” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค” รวมภาษี เริ่มต้น 490.-/เที่ยว

เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่490
เชียงราย490
อุดรธานี490
กระบี่490
ภูเก็ต490
ขอนแก่น 490
หาดใหญ่490
สุราษฏร์ธานี 490
นครศรีธรรมราช 490
อุบลราชธานี 490
ภูเก็ต-เชียงใหม่490
ภูเก็ต-เชียงราย490
ภูเก็ต-อุดรธานี490
เชียงราย-หาดใหญ่490

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก ไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia)

“Air Asia” เส้นทางใหม่ บินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 843.-

 • จองด่วน : 7 – 13 กุมภาพันธ์ 2565
 • เดินทาง : 7 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2565
 • น้ำหนักกระเป๋า ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโล
 • ราคานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินแอร์เอเชีย Air Asia
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่843
เชียงราย843
ภูเก็ต 843
น่าน 943
กระบี่ 843

“Air Asia” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค” ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 943.-

 • จองด่วน :   7 – 13 กุมภาพันธ์ 2565
 • เดินทาง : 7 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2565
 • น้ำหนักกระเป๋า ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโล
 • ราคานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินแอร์เอเชีย Air Asia
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่943
เชียงราย943
พิษณุโลก943
น่าน943
บุรีรัมย์943
ขอนแก่น963
สกลนคร943
ร้อยเอ็ด1,443
เลย943
อุดรธานี943
อุบลราชธานี943
นครพนม1,143
ระนอง1,603
หาดใหญ่943
ภูเก็ต963
ชุมพร943
กระบี่943
นครศรีธรรมราช943
สุราษฏร์ธานี943
ตรัง943
นราธิวาส1,143
เชียงใหม่-อู่ตะเภา(พัทยา)1,543
เชียงใหม่-หาดใหญ่1,943
เชียงใหม่-ขอนแก่น943
เชียงใหม่-ภูเก็ต1,943
เชียงใหม่-กระบี่1,843
เชียงใหม่-สุราษฏร์ธานี1,843
ขอนแก่น-หาดใหญ่1,843
ขอนแก่น-ภูเก็ต1,843
อุดรธานี-ภูเก็ต1,843
อุดรธานี-อู่ตะเภา(พัทยา)1,243
อู่ตะเภา(พัทยา)-ภูเก็ต1,343
หาดใหญ่-อู่ตะเภา(พัทยา)952

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)

“Thai Lion Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค” ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 800.-

 • จองด่วน : 4 – 20 กุมภาพันธ์ 2565
 • เดินทาง : 4 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 สิงหาคม 2565
 • น้ำหนักกระเป๋า ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโล
 • ฟรี! *โหลดสัมภาระ 10 กิโล
 • ราคานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ Thai Lion Air
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่800
เชียงราย800
พิษณุโลก800
ภูเก็ต800
กระบี่800
หาดใหญ่800
ขอนแก่น 800
สุราษฎร์ธานี800
อุบลราชธานี800
อุดรธานี 800
นครศรีธรรมราช800
ตรัง 800
เชียงใหม่-อู่ตะเภา(พัทยา) 1,100
อุดรธานี-หาดใหญ่1,650

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก นกแอร์ (NOK AIR)

“Nok Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค” ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 699 .-

 • จองด่วน : 7 – 15 กุมภาพันธ์ 2565
 • เดินทาง : 7 กุมภาพันธ์ – 29 ตุลาคม 2565
 • น้ำหนักกระเป๋า ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโล
 • ราคานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ราคาพิเศษ สำหรับจอง 2 ท่าน ขึ้นไป
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินนกแอร์ NOK AIR
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่699
เชียงราย699
อุดรธานี699
บุรีรัมย์699
ภูเก็ต699
ขอนแก่น
หาดใหญ่699
สุราษฏร์ธานี699
นครศรีธรรมราช699
อุบลราชธานี699
เลย699
สกลนคร699
ชุมพร699
พิษณุโลก699
ระนอง1,499
ลำปาง1,700
ตรัง699
แม่สอด2,299
แม่ฮ่องสอน2,080
แพร่2,049
เชียงใหม่-อุดรธานี1,599
เชียงใหม่-อุบลราชธานี1,599

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก ไทยสมายล์ (Thai Smile Airways)

“Thai Smile” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 1,090.-

 • จองด่วน : 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565
 • เดินทาง : 7 กุมภาพันธ์ – 31 ตุลาคม 2565
 • โหลดสัมภาระ 20 กิโล, ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโล
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม
 • ฟรี! บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (แบบนำกลับ)
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • ราคายังไม่รวมภาษี
 • ราคานี้ไม่รวม ค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile)
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่1,090
เชียงราย1,120
น่าน1,310
ขอนแก่น1,250
อุบลราชธานี1,280
อุุดรธานี1,250
กระบี่1,330
ภูเก็ต1,380
หาดใหญ่1,410
สุราษฏร์ธานี1,320
นราธิวาส1,410
นครศรีธรรมราช1,480

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)

“Bangkok Airways” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงเชื่อมสู่ภูเก็ต” ราคาเที่ยวเดียวรวมภาษี เริ่มต้น 890.-

 • จองด่วน : 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565
 • เดินทาง : 7 กุมภาพันธ์ – 31 ตุลาคม 2565
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม
 • ฟรี! ของว่างและเครื่องดื่มให้บริการก่อนลงเครื่องแบบ Snack Bag
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • ฟรี! เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น* (รับอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่อง)
 • บางกอกแอร์เวย์ส กลับมาเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร ณ สนามบินดังต่อไปนี้:
  สนามบินสุวรรณภูมิ: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / บูทีคเลาจ์น
  สนามบินเชียงใหม่: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / บูทีคเลาจ์น
  สนามบินภูเก็ต: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / บูทีคเลาจ์น
  สนามบินสมุย: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / มุมให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • เส้นทาง หาดใหญ่,ขอนแก่น,แม่สอด งดให้บริการชั่วคราว
 • เส้นทางกระบี่เริ่มบิน 27 มี.ค.
 • ราคายังไม่รวมภาษี
 • ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมออกบัตรโดยสาร และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่890
ลำปาง1,800
สมุย2,000
ภูเก็ต890
กระบี่
ตราด890
สุโขทัย1,100
หาดใหญ่
ขอนแก่น
แม่สอด
พัทยา-ภูเก็ต890
ภูเก็ต-หาดใหญ่1,300

ภูเก็ต -สมุย
2,200

เงื่อนไขที่สำคัญ

 • ราคาโปรโมชั่นข้างต้นของแต่ละสายการบิน เป็นราคาเริ่มต้น ตั๋วเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด รวมภาษีแล้ว
 • ราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด และอาจมีให้บริการในบางเที่ยวบิน, หรือบางช่วงของวันหยุด และหากไม่พบราคาโปรโมชั่น อาจเป็นไปได้ว่าราคาโปรโมชั่นถูกจองเต็มแล้วก่อนสิ้นสุดกำหนดการจอง
 • เมื่อออกตั๋วโดยสารแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และอาจมีส่วนต่างค่าตั๋วเครื่องบินที่ต้องชำระตามจริง ทั้งนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี (Non Refund)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินฯ และบริษัทฯกำหนด
 • สามารถเช็คและสำรองที่นั่ง กับเจ้าหน้าที่ทาง โทร: 02-7929292 Hotline: 090-9078535 หรือ LINE: @wonderfulpackage
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *