โปรตั๋ว ราคาถูก!!

รวมโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางบินในประเทศ บินเที่ยวทั่วไทย ได้ราคาโปรก่อนใคร


โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air)

“Thai Vietjet Air” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค” โปร 99.- รวมภาษี เริ่มต้น 495.-/เที่ยว

 • จองด่วน : 23 – 30 พ.ย. 64
 • เดินทาง : 1 ธ.ค. 64 – 30 มิ.ย. 65
 • น้ำหนักกระเป๋า ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • โปรโมชั่นยกเว้นเส้นทางข้ามภาค
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่459
เชียงราย
459
อุดรธานี
459
กระบี่
459
ภูเก็ต
459
ขอนแก่น
459
หาดใหญ่959
สุราษฏร์ธานี
459
นครศรีธรรมราช
459
อุบลราชธานี
459
ภูเก็ต-เชียงใหม่
459
ภูเก็ต-เชียงราย
459
ภูเก็ต-อุดรธานี
459
เชียงราย-หาดใหญ่
459

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก ไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia)

“Air Asia” เส้นทางใหม่ บินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 843.-

 • จองด่วน : 15 – 21 พ.ย. 64
 • เดินทาง : 15 พ.ย. 64 – 26 มี.ค. 65
 • น้ำหนักกระเป๋า ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโล
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่843
น่าน943
ภูเก็ต 843
หาดใหญ่
นครศรีธรรมราช843

“Air Asia” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค” ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 1,043.-

 • จองด่วน : 15 – 21 พ.ย. 64
 • เดินทาง : 15 พ.ย. 64 – 26 มี.ค. 65
 • น้ำหนักกระเป๋า ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโล
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่1,043
เชียงราย1,043
พิษณุโลก1,043
น่าน1,043
บุรีรัมย์1,043
ขอนแก่น1,063
สกลนคร1,043
ร้อยเอ็ด1,443
เลย1,043
อุดรธานี1,103
อุบลราชธานี1,043
นครพนม1,043
ระนอง1,043
หาดใหญ่1,043
ภูเก็ต1,163
ชุมพร1,043
กระบี่1,043
นครศรีธรรมราช1,163
สุราษฏร์ธานี1,043
ตรัง1,043
นราธิวาส1,143
เชียงใหม่-อู่ตะเภา(พัทยา)1,543
เชียงใหม่-หาดใหญ่1,943
เชียงใหม่-ขอนแก่น1,043
เชียงใหม่-ภูเก็ต1,943
เชียงใหม่-กระบี่1,843
เชียงใหม่-สุราษฏร์ธานี1,843
ขอนแก่น-หาดใหญ่1,843
ขอนแก่น-ภูเก็ต1,843
อุดรธานี-ภูเก็ต1,843
อุดรธานี-อู่ตะเภา(พัทยา)1,843
อู่ตะเภา(พัทยา)-ภูเก็ต1,043
หาดใหญ่-อู่ตะเภา(พัทยา)1,543

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)

“Thai Lion Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค” ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 1,000.-

เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่1,000
เชียงราย
1,000
พิษณุโลก
1,000
ภูเก็ต
1,000
กระบี่
1,000
หาดใหญ่
1,000
ขอนแก่น
1,000
สุราษฎร์ธานี1,050
อุบลราชธานี
1,000
อุดรธานี
1,000
นครศรีธรรมราช
1,000
ตรัง
1,000
เชียงใหม่-อู่ตะเภา(พัทยา)
1,000
อุดรธานี-หาดใหญ่1,750

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก นกแอร์ (NOK AIR)

“Nok Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค” ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 999.-

เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่999
เชียงราย999
อุดรธานี999
บุรีรัมย์999
ภูเก็ต999
ขอนแก่น999
หาดใหญ่999
สุราษฏร์ธานี999
นครศรีธรรมราช999
อุบลราชธานี999
เลย999
สกลนคร999
ชุมพร999
พิษณุโลก999
ระนอง1,599
ลำปาง1,800
ตรัง999
แม่สอด2,399
แม่ฮ่องสอน2,180
แพร่2,099
เชียงใหม่-อุดรธานี1,699
เชียงใหม่-อุบลราชธานี1,699

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก ไทยสมายล์ (Thai Smile Airways)

“Thai Smile” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 1,000.-

 • จองด่วน : 22 – 28 พ.ย. 64
 • เดินทาง : 22 พ.ย. 64 – 31 มี.ค. 65
 • โหลดสัมภาระ 20 กิโล, ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโล
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรั
 • ฟรี! บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (แบบนำกลับ)
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile)
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่1,000
เชียงราย1,000
น่าน1,000
ขอนแก่น1,100
อุบลราชธานี1,000
อุุดรธานี1,000
กระบี่1,100
ภูเก็ต1,100
หาดใหญ่1,200
สุราษฏร์ธานี1,000
นราธิวาส1,100
นครศรีธรรมราช1,000

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)

“Bangkok Airways” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงเชื่อมสู่ภูเก็ต” ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 1,460.-

 • จองเลย : 22 – 28 พ.ย. 64
 • เดินทาง : 28 พ.ย. – 31 มี.ค. 64
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม
 • งด! บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • ฟรี! เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น* (รับอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่อง)
 • 1 พฤศจิกายนนี้ บางกอกแอร์เวย์ส กลับมาเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร ณ สนามบินดังต่อไปนี้:
  สนามบินสุวรรณภูมิ: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / บูทีคเลาจ์น
  สนามบินเชียงใหม่: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / บูทีคเลาจ์น
  สนามบินภูเก็ต: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / บูทีคเลาจ์น
  สนามบินสมุย: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / มุมให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • เส้นทางเชียงใหม่ – สมุย (เปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพฯ)
 • เส้นทาง กระบี่,หาดใหญ่,ขอนแก่น,แม่สอด และเส้นทางข้ามภาค พัทยา-ภูเก็ต,ภูเก็ต-หาดใหญ่ งดให้บริการชั่วคราว
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่1,460
ลำปาง1,710
สมุย2,260
ภูเก็ต1,460
กระบี่
ตราด1,460
สุโขทัย1,610
หาดใหญ่
ขอนแก่น
แม่สอด
พัทยา-ภูเก็ต
ภูเก็ต-หาดใหญ่
เชียงใหม่-สมุย2,910

เงื่อนไขที่สำคัญ

 • ราคาโปรโมชั่นข้างต้นของแต่ละสายการบิน เป็นราคาเริ่มต้น ตั๋วเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด รวมภาษีแล้ว
 • ราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด และอาจมีให้บริการในบางเที่ยวบิน, หรือบางช่วงของวันหยุด และหากไม่พบราคาโปรโมชั่น อาจเป็นไปได้ว่าราคาโปรโมชั่นถูกจองเต็มแล้วก่อนสิ้นสุดกำหนดการจอง
 • เมื่อออกตั๋วโดยสารแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และอาจมีส่วนต่างค่าตั๋วเครื่องบินที่ต้องชำระตามจริง ทั้งนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี (Non Refund)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินฯ และบริษัทฯกำหนด
 • สามารถเช็คและสำรองที่นั่ง กับเจ้าหน้าที่ทาง โทร: 02-7929292 Hotline: 090-9078535 หรือ LINE: @wonderfulpackage
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *