ข่าวล่า..มาแรง,  เคล็ดลับนักเดินทาง

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
สำหรับผู้โดยสารจองเส้นทางบินในประเทศ จาก 6 สายการบิน

มาตรการจาก Air Asia

 • ช่วงวันที่จอง : 1 พ.ย. 63 – 31 มี.ค. 64
 • วันเดินทางเดิม : 24 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64
 • เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง :
  – ทำได้
  – ไม่จำกัดครั้ง
  – ฟรี!ค่าธรรมเนียม
 • เปลี่ยนแปลงเส้นทาง : ไม่ได้
 • วันเดินทางใหม่ที่เลื่อนได้ : เดินทางภายใน 30 มิ.ย. 64
 • การขอคืนเงิน / เก็บเครดิต : ไม่ได้
 • เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบ :
  – ชำระส่วนต่างค่าตั๋วเพิ่ม (ถ้ามี)
  – เปลี่ยนแปลงได้ล่วงหน้า 48 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเดินทางเดิม
  – ดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่าน เมนูจัดการบุ๊คกิ้ง ที่เว็บไซต์ airasia.com หรือผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านติดต่อซื้อตั๋ว
  – ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

มาตรการจาก Nok Air

 • ช่วงวันที่จอง : 3 ธ.ค. 63 – 31 ม.ค. 64
 • วันเดินทางเดิม : 28 ธ.ค. 63 – 31 มี.ค. 64
 • เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง :
  – ทำได้
  – ไม่จำกัดครั้ง
  – ฟรี!ค่าธรรมเนียม
 • เปลี่ยนแปลงเส้นทาง : ไม่ได้
 • วันเดินทางใหม่ที่เลื่อนได้ : เดินทางภายใน 30 มิ.ย. 64
 • การขอคืนเงิน : ไม่ได้
 • เก็บเครดิต : เฉพาะไฟล์ทที่ถูกยกเลิก
 • เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบ :
  – ชำระส่วนต่างค่าตั๋วเพิ่ม (ถ้ามี)
  – เปลี่ยนแปลงได้ล่วงหน้า 72 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเดินทางเดิม
  – ดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่าน เมนูจัดการบุ๊คกิ้ง ที่เว็บไซต์ nokair.com หรือผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านติดต่อซื้อตั๋ว
  – ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

มาตรการจาก Thai Lion Air

 • ช่วงวันที่จอง : ก่อน 29 ธ.ค. 63
 • วันเดินทางเดิม : 19 ธ.ค. 63 – 15 ก.พ. 64
 • เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง :
  – ทำได้
  – 3 ครั้ง ฟรี!ค่าธรรมเนียม
  – ฟรี! ส่วนต่างค่าตั๋ว*
 • เปลี่ยนแปลงเส้นทาง : ไม่ได้
 • วันเดินทางใหม่ที่เลื่อนได้ : เดินทางภายใน 31 มี.ค. 64
 • การขอคืนเงิน : ไม่ได้
 • เก็บเครดิต :
  – ทำได้
  – ระยะเวลาภายใน 31 พ.ค. 64
 • เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบ :
  – ส่วนต่างค่าตั๋ว ชำระเพิ่ม เฉพาะการเลือกวันเดินทางใหม่ตรงกับ 26-28 ก.พ. 64 และ 10-16 เม.ย. 64
  – เปลี่ยนแปลงได้ล่วงหน้า 4 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเดินทางเดิม
  – ดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่าน เมนูจัดการบุ๊คกิ้ง ที่เว็บไซต์ lionairthai.com หรือผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านติดต่อซื้อตั๋ว
  – ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

มาตรการจาก Thai VietJet Air

 • ช่วงวันที่จอง : ก่อน 1 ม.ค. 64 (และยังไม่เคยแจ้งเปลี่ยนวันเดินทางมาก่อน)
 • วันเดินทางเดิม : 10 – 31 ม.ค. 64
 • เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง :
  – ทำได้
  – 1 ครั้ง ฟรี!ค่าธรรมเนียม
 • เปลี่ยนแปลงเส้นทาง : ไม่ได้
 • วันเดินทางใหม่ที่เลื่อนได้ : เดินทางภายใน 31 มี.ค. 64
 • การขอคืนเงิน : ไม่ได้
 • เก็บเครดิต :
  – ทำได้
  – ระยะเวลาภายใน 90 วันนับจากวันเดินทางเดิม
 • เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบ :
  – ชำระส่วนต่างค่าตั๋วเพิ่ม (ถ้ามี)
  – เปลี่ยนแปลงได้ล่วงหน้า 3 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเดินทางเดิม
  – ดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่าน เมนูจัดการบุ๊คกิ้ง ที่เว็บไซต์ skyfun.vietjetair.com หรือติดต่อตรงกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านติดต่อซื้อตั๋ว
  – ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

มาตรการจาก Thai Smile Airways

 • ช่วงวันที่จอง : ก่อน 4 ม.ค. 64
 • วันเดินทางเดิม : 22 ธ.ค. 63 – 28 ก.พ. 64
 • เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง : ทำได้ ฟรี!ค่าธรรมเนียม*
 • เปลี่ยนแปลงเส้นทาง : ทำได้ ฟรี!ค่าธรรมเนียม*
 • วันเดินทางใหม่ที่เลื่อนได้ : เดินทางภายใน 31 ธ.ค. 64*
 • การขอคืนเงิน : ไม่ได้  
 • เก็บเครดิต :
  – ทำได้
  – ระยะเวลาภายใน 31 ธ.ค. 64*
 • เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบ :
  – ชำระส่วนต่างค่าตั๋วเพิ่ม (ถ้ามี)
  – เปลี่ยนแปลงได้ล่วงหน้า 4 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเดินทางเดิม
  – การดำเนินการเกี่ยวบัตรโดยสารจะต้องดำเนินการภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น
  – ดำเนินการได้ด้วยตนเองโดยการติดต่อตรงกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านติดต่อซื้อตั๋ว
  – ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

มาตรการจาก Bangkok Airways

 • ช่วงวันที่จอง : –
 • วันเดินทางเดิม : 30 ธ.ค. 63 – 31 ม.ค. 64
 • เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง : ทำได้ ฟรี!ค่าธรรมเนียม*
 • เปลี่ยนแปลงเส้นทาง : ทำได้ ฟรี!ค่าธรรมเนียม*
 • วันเดินทางใหม่ที่เลื่อนได้ : เดินทางภายใน 31 ธ.ค. 64*
 • การขอคืนเงิน : เฉพาะไฟล์ทบินที่ถูกยกเลิก
 • เก็บเครดิต :
  – ไม่ได้
 • เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบ :
  – ชำระส่วนต่างค่าตั๋วเพิ่ม (ถ้ามี)
  – เปลี่ยนแปลงล่วงหน้าก่อนกำหนดเดินทางเดิม
  – ดำเนินการได้ด้วยตนเองโดยการติดต่อตรงกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านติดต่อซื้อตั๋ว
  – ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *