โปรตั๋ว ราคาถูก!!

รวมโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางบินในประเทศ บินเที่ยวทั่วไทย ได้ราคาโปรก่อนใคร


โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก ไทยเวียตเจ็ทแอร์ (Thai Vietjet Air)

“Thai Vietjet Air” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค” รวมภาษี เริ่มต้น 699.-/เที่ยว

เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่699
เชียงราย699
อุดรธานี699
กระบี่
699
ภูเก็ต
699
ขอนแก่น
699
หาดใหญ่699
สุราษฏร์ธานี
699
นครศรีธรรมราช
699
อุบลราชธานี
699
ภูเก็ต-เชียงใหม่699
ภูเก็ต-เชียงราย699
ภูเก็ต-อุดรธานี699
เชียงราย-หาดใหญ่699

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก ไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia)

“Air Asia” เส้นทางใหม่ บินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 444.-

เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่803
เชียงราย444
ภูเก็ต 444
น่าน 703
กระบี่ 444

“Air Asia” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค” ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 943.-

เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่943
เชียงราย943
พิษณุโลก943
น่าน943
บุรีรัมย์943
ขอนแก่น963
สกลนคร943
ร้อยเอ็ด1,443
เลย943
อุดรธานี943
อุบลราชธานี943
นครพนม1,143
ระนอง1,603
หาดใหญ่943
ภูเก็ต963
ชุมพร943
กระบี่943
นครศรีธรรมราช943
สุราษฏร์ธานี943
ตรัง943
นราธิวาส1,143
เชียงใหม่-อู่ตะเภา(พัทยา)1,543
เชียงใหม่-หาดใหญ่1,943
เชียงใหม่-ขอนแก่น943
เชียงใหม่-ภูเก็ต1,943
เชียงใหม่-กระบี่1,843
เชียงใหม่-สุราษฏร์ธานี1,843
ขอนแก่น-หาดใหญ่1,843
ขอนแก่น-ภูเก็ต1,843
อุดรธานี-ภูเก็ต1,843
อุดรธานี-อู่ตะเภา(พัทยา)1,243
อู่ตะเภา(พัทยา)-ภูเก็ต1,343
หาดใหญ่-อู่ตะเภา(พัทยา)952

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)

“Thai Lion Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค” ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 850.-

เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่850
เชียงราย 850
พิษณุโลก850
ภูเก็ต850
กระบี่850
หาดใหญ่850
ขอนแก่น
850
สุราษฎร์ธานี850
อุบลราชธานี850
อุดรธานี 850
นครศรีธรรมราช850
ตรัง
850
เชียงใหม่-อู่ตะเภา(พัทยา)
850
อุดรธานี-หาดใหญ่1,050

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก นกแอร์ (NOK AIR)

“Nok Air” เส้นทางบินตรงจาก “ดอนเมือง” และเส้นทาง “บินตรงข้ามภาค” ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 999 .-

เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่999
เชียงราย999
อุดรธานี999
บุรีรัมย์999
ภูเก็ต999
ขอนแก่น
หาดใหญ่999
สุราษฏร์ธานี999
นครศรีธรรมราช999
อุบลราชธานี999
เลย999
สกลนคร999
ชุมพร999
พิษณุโลก999
ระนอง1,599
ลำปาง1,800
ตรัง999
แม่สอด2,399
แม่ฮ่องสอน2,180
แพร่2,099
เชียงใหม่-อุดรธานี1,699
เชียงใหม่-อุบลราชธานี1,699

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก ไทยสมายล์ (Thai Smile Airways)

“Thai Smile” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” ราคาเที่ยวเดียว รวมภาษี เริ่มต้น 1,250.-

 • จองด่วน : 24 – 30 มกราคม 2565
 • เดินทาง : 24 มกราคม – 31 มีนาคม 2565
 • โหลดสัมภาระ 20 กิโล, ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโล
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม
 • ฟรี! บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (แบบนำกลับ)
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile)
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่1,290
เชียงราย1,320
น่าน1,310
ขอนแก่น1,250
อุบลราชธานี1,280
อุุดรธานี1,250
กระบี่1,330
ภูเก็ต1,380
หาดใหญ่1,410
สุราษฏร์ธานี1,320
นราธิวาส1,410
นครศรีธรรมราช1,480

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน เส้นทางในประเทศ
จาก บางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)

“Bangkok Airways” เส้นทางบินตรงจาก “สุวรรณภูมิ” และเส้นทาง “บินตรงเชื่อมสู่ภูเก็ต” ราคาเที่ยวเดียวรวมภาษี เริ่มต้น 1,190.-

 • จองด่วน : 24 – 30 มกราคม 2565
 • เดินทาง : 24 มกราคม – 31 มีนาคม 2565
 • น้ำหนักกระเป๋า : ถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 20 กิโลกรัม
 • ฟรี! ของว่างและเครื่องดื่มให้บริการก่อนลงเครื่องแบบ Snack Bag (เริ่ม 1 ธ.ค. 64)
 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • ฟรี! เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร บูทีคเลาจ์น* (รับอาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่อง)
 • บางกอกแอร์เวย์ส กลับมาเปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสาร ณ สนามบินดังต่อไปนี้:
  สนามบินสุวรรณภูมิ: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / บูทีคเลาจ์น
  สนามบินเชียงใหม่: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / บูทีคเลาจ์น
  สนามบินภูเก็ต: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / บูทีคเลาจ์น
  สนามบินสมุย: บลูริบบอนคลับเลาจ์น / มุมให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • เส้นทาง กระบี่,หาดใหญ่,ขอนแก่น,แม่สอด งดให้บริการชั่วคราว
 • คลิกดูรายละเอียดสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (Bangkok Airways)
เส้นทางรวมภาษี/เที่ยว
เริ่มต้น
BOOK NOW
เชียงใหม่1,190
ลำปาง2,000
สมุย2,100
ภูเก็ต1,190
กระบี่
ตราด1,190
สุโขทัย1,300
หาดใหญ่
ขอนแก่น
แม่สอด
พัทยา-ภูเก็ต1,190
ภูเก็ต-หาดใหญ่1,500

ภูเก็ต -สมุย
2,200

เงื่อนไขที่สำคัญ

 • ราคาโปรโมชั่นข้างต้นของแต่ละสายการบิน เป็นราคาเริ่มต้น ตั๋วเที่ยวเดียว ชั้นประหยัด รวมภาษีแล้ว
 • ราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด และอาจมีให้บริการในบางเที่ยวบิน, หรือบางช่วงของวันหยุด และหากไม่พบราคาโปรโมชั่น อาจเป็นไปได้ว่าราคาโปรโมชั่นถูกจองเต็มแล้วก่อนสิ้นสุดกำหนดการจอง
 • เมื่อออกตั๋วโดยสารแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง และอาจมีส่วนต่างค่าตั๋วเครื่องบินที่ต้องชำระตามจริง ทั้งนี้ไม่สามารถทำการยกเลิก หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี (Non Refund)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่สายการบินฯ และบริษัทฯกำหนด
 • สามารถเช็คและสำรองที่นั่ง กับเจ้าหน้าที่ทาง โทร: 02-7929292 Hotline: 090-9078535 หรือ LINE: @wonderfulpackage
Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *