Travel News

อังกฤษ ส่งสัญญาณ Lockdown ประเทศนาน 6 เดือน สู้ COVID-19

สหราชอาณาจักร อาจจะปิดประเทศนาน 6 เดือน หรือมากกว่า หากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น 

สำนักข่าวกรองของไทยรายงานว่า ดร.Jenny Harries รองหัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ของอังกฤษ แถลงเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2563 ว่า สหราชอาณาจักรอาจจะต้องใช้มาตรการปิดประเทศ (Lockdown) เป็นเวลา 6 เดือนหรือมากกว่าหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 (COVID-19)ยังไม่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ดร. Jenny Harries ระบุว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดที่รุนแรงระลอกใหม่หากลดความเข้มงวดของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและขอให้ประชาชนอย่ากลับไปใช้ชีวิตตามปกติ เนื่องจากจะทำให้ความพยายามที่ผ่านมาสูญเปล่า อย่างไรก็ตามรัฐบาลอังกฤษประกาศว่าจะมีการทบทวนมาตรการ Lockdown ภายใน 3 สัปดาห์ เพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้ง

แหล่งข่าว >> https://bit.ly/2R6PDvQ

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *