Travel News

ญี่ปุ่นประกาศยกเลิกฟรีวีซ่า(VISA)คนไทย มีผลตั้งแต่ 28 มีนาคม เป็นต้นไป

หลังจากการแพร่กระจายของ coronavirus ไปทั่วโลกรัฐบาลญี่ปุ่นได้ทำการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เพื่อตัดสินใจที่จะระงับการออกใบอนุญาตวีซ่าในเจ็ดประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอีกสามประเทศในเอเชียตะวันออกกลางเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ฟรีวีซ่าจะถูกระงับตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 28 มีนาคม 2020 โดยมีรายชื่อประเทศที่ยกเลิกฟรีวีซ่าดังต่อไปนี้

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • อินโดนีเซีย
  • สิงคโปร์
  • ประเทศไทย
  • ฟิลิปปินส์
  • บรูไน
  • เวียดนาม
  • มาเลเซีย

ตะวันออกกลาง

  • อิสราเอล
  • กาตาร์
  • บาห์เรน

แหล่งข่าว : https://bit.ly/2WLxEP3

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *