เคล็ดลับนักเดินทาง

ขาช้อปต้องรู้ ซื้อกระเป๋าเข้าประเทศ เสียภาษีมั้ยนะ

เรื่องที่ต้องรู้และคนไทยก็ยังงงๆ และเป็นเรื่องถกเถียงกันไม่มีที่สิ้นสุด ว่าตกลงจริงๆ แล้วมันเป็นยังไงกันแน่ ไปเที่ยวต่างประเทศ จะช้อปปิ้ง ของฝาก ของแบรนด์เนม ซื้อกระเป๋าเข้าประเทศ จะเสียภาษีมั้ยนะ แบบไหนที่ต้องเสียภาษี แบบไหนที่มีการยกเว้น ทางกรมศุลกากรเค้าได้ออกมาให้ข้อมูลแล้วค่ะ

พิธีการศุลกากรของติดตัวผู้โดยสารที่นำติดตัวเข้ามาในประเทศไทย ณ สนามบิน

ผู้โดยสารที่ไม่มีของต้องสำแดง (ช่องสีเขียว)

ผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย และไม่มีของต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้าม ของต้องกำกัด ให้ผ่านพิธีการศุลกากรช่องตรวจสีเขียว

 • ของส่วนตัวมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท และเป็นของที่ไม่มีลักษณะทางการค้า เช่น กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา กล้องถ่ายรูป ที่เป็นของส่วนตัว
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1 ลิตร
 • บุหรี่ 200 มวน หรือซิการ์หรือยาเส้นอย่างละ 250 กรัม หรือหลายชนิดรวมกันมีน้ำหนักทั้งหมด 250 กรัม แต่ทั้งนี้บุหรี่ต้องไม่เกิน 200 มวน

ผู้โดยสารที่มีของต้องสำแดง (ช่องสีแดง)

ผู้โดยสารที่มีของต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้าม ของต้องกำกัด หรือไม่แน่ใจว่าของที่นำเข้านั้นเป็นของดังกล่าวหรือไม่ ให้ผ่านพิธีการศุลกากรที่ช่องตรวจสีแดง

 • ของส่วนตัวมูลค่าเกิน 20,000 บาท หรือของที่มีลักษณะทางการค้า (แม้ว่าจะมีมูลค่าต่ำกว่า 20,000 บาท)
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่า 1 ลิตร
 • บุหรี่เกินกว่า 200 มวน
 • ซิการ์หรือยาเส้นเกินกว่า 250
 • ของต้องมีใบอนุญาต (ของต้องกำกัด) เช่น ยาและอาหารเสริม สัตว์เลี้ยง เครื่องสำอาง อาวุธปืน พืช โดรน เป็นต้น

ขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากรช่องแดง

 • นำกระเป๋าสัมภาระไปพบเจ้าหน้าที่
 • เปิดกระเป๋าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสัมภาระและสิ่งของ
 • ประเมินราคาและค่าภาษีอากร
 • ชำระภาษีอากร รับใบเสร็จ

การชำระอากร

สำหรับอัตราภาษีอากรนำเข้า จะแตกต่างกันตามชนิดและประเภทสินค้า อาทิ กระเป๋า 20% นาฬิกา 5% เครื่องสำอาง 30% เข็มขัด 30% เป็นต้น และ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คำนวณได้ดังนี้

ราคาสินค้า x อัตราภาษีขาเข้า = อากรขาเข้า
(ราคาสินค้า + อากรขาเข้า) x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระ = อากรขาเข้า + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • สมมุติว่าซื้อกระเป๋ามาในราคา 100,000 บาท (ภาษีกระเป๋าคิด 20%)
 • อากรขาเข้า = 100,000 x 20% = 20,000 บาท
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม = (100,000 + 20,000) x 7% = 8,400 บาท
 • ภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระ = 20,000 + 8,400 = 28,400 บาท

ของต้องห้ามเข้าประเทศ

  • ยาเสพติด
  • บารากู่
  • บุหรี่ไฟฟ้า
  • วัตถุลามก
  • ของละเมิดลิขสิทธิ์
  • ของเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

 

 •  

แค่นี่ก็รู้แล้วใช่มั้ยล่ะ ว่าเราช้อปปิ้งซื้อกระเป๋าเข้าประเทศ รวมไปถึงของอื่นๆ เข้าประเทศ จะโดนภาษีหรือเปล่า พร้อมวิธีคำนวณ จะได้คำนวณเงินในกระเป๋าเวลาที่ต้องจ่ายภาษี

ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมศุลกากร

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *