Travel News

สิงคโปร์แอร์ไลน์จัดทัพเสริมช่วยหมอสู้โควิด-19

ในช่วงเวลาที่โควิด-19 กำลังสร้างภาระที่หนักอึ้งให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ด้วยเหตุนี้ Singapore Airlines ได้เปิดโอกาสให้ลูกเรือที่ว่างเว้นจากการบิน ด้วยปัจจุบันเที่ยวบินเกือบทั้งหมดได้ยุติชั่วคราว มาทำหน้าที่ช่วยเหลือโรงพยาบาลรับมือวิกฤตโควิด-19

หรือที่เรียกว่า “Care Ambassadors” ซึ่งเป้นเรื่องที่ไม่ยากเกินความสามารถของเหล่านางฟ้าเพราะการพยาบาลเป็นหลักสูตรที่ลูกเรือต้องได้รับการฝึกก่อนให้บริการผู้โดยสารอยู่แล้ว
จึงนำมาใช้ต่อยอดตอบแทนสังคม ตามคำกล่าวของSingapore Airlines ที่ว่า “หนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของเราคือการตอบแทนสังคม นี่ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะช่วยเหลือประเทศในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้”

เบื้องต้นมีลูกเรือมาสมัครแล้ว 300 คน และมีระยะเวลาการทำงานประมาณ 3 เดือน โดยผู้ที่ทำหน้าที่ Care Ambassadors จะได้รับเงินเดือนจากโรงพยาบาล และจะไม่ได้รับเงินเดือนจาก Singapore Airlines ในระหว่างที่ทำหน้าที่ดังกล่าว

แหล่งข่าว : https://bit.ly/34japxD

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *