เคล็ดลับนักเดินทาง

เอามาฝาก คำศัพท์ในสนามบินที่ต้องรู้

สำหรับมือใหม่หัดขึ้นเครื่องบิน นานๆ จะขึ้นเครื่องบินซักที มันก็อาจจะเก้ๆ กังๆ ไปบ้าง อะไรเป็นอะไรมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ เอาเป็นว่า เรามาเริ่มต้นรู้จักกับคำศัพท์ในสนามบินแบบง่ายๆ กันก่อนดีกว่า

คำศัพท์ในสนามบิน

Gate: ประตูเข้าออก ระหว่างอาคาร และ เครื่องบิน เมื่อเราจองตั๋วแล้วก็จะมีหมายเลขแสดงว่าเราต้องไปรอขึ้นเครื่องบินที่เกทไหน ซึ่งก็จะมีป้ายบอกไปตลอดทาง เดินตามไป Gate เดี๋ยวก็ถึง


Flight Number : เที่ยวบิน ของสายการบิน เราจะสามารถรู้ได้ว่าเราขึ้นเครื่องบินไฟลท์อะไร เช่น IT 506
International Flight : สายการบิน ระหว่างประเทศ
Domestic Flight : สายการบิน ภายในประเทศ


Connect Flight : การต่อเที่ยวบิน


Passenger : ผู้โดยสารสายการบิน ก็คือพวกเราที่กำลังจะเดินทางนั่นเอง
Transit Passenger : สำหรับไฟลท์บินที่มีการต่อเครื่อง ก็จะมีผู้โดยสารที่แวะลงสนามบินแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง โดยไม่แวะเข้าอยู่ในประเทศ หรือ เมืองนั้นๆ


Boarding Pass : เอกสารระบุเลขที่นั่ง ใช้สำหรับผ่านเข้าเขตผู้โดยสารขาออก และ ขึ้นเครื่องบิน ซึ่งเราจะได้ bording pass เมื่อติดต่อเรื่องตั๋วเครื่องบินเสร็จเรียบร้อย
Smoking Area : ที่นั่งในเครื่องบิน ที่อยู่ในเขตที่สามารถสูบบุหรี่ได้
Non – Smoking Area : ที่นั่งในเครื่องบิน ที่อยู่ในเขตที่ไม่สามารถสูบบุหรี่ได้


Port of Entry : ด่านตรวจคนเข้าเมือง


Immigration : เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทำการตรวจเอกสาร วีซ่า
Custom : ศุลกากร ทำหน้าที่ตรวจเช็ค สัมภาระที่นำติดตัวเข้าประเทศ


Airport Limousine / Bus : รถของสนามบิน ที่นำเราเข้าไปส่งที่สถานที่สำคัญ ๆ หรือโรงแรมใหญ่ ๆ ในตัวเมือง หรือ สถานีรถเมล์


A Terminal : ตัวอาคารที่มีสถานที่ทำการ ของบริษัทสายการบินตั้งอยู่ และมีที่ทำการที่สำคัญที่ส่งข่าวเกี่ยวกับการบิน เช่น หอบังคับการบิน ในสนามบินหลาย ๆ ประเทศ เช่น อเมริกา, สิงคโปร์ รวมถึงประเทศไทยด้วย สนามบินแต่ละแห่งกว้างใหญ่มาก จึงแบ่ง Terminal ออกเป็นเขต ๆ A, B, C, D และแต่ละเขต จะมีที่ทำการของบริษัทการบินที่ตกลงกันไว้ตั้งอยู่
Voucher : ใบเอกสารสำหรับได้รับบริการฟรีโดยไม่ต้องเสียเงิน บริการฟรีนั้นอาจเป็นด้านโรงแรม หรือรถรับส่งระหว่างโรงแรมกับสนามบิน แล้วแต่สายการบินจะให้
ผู้โดยสาร


Baggage Claim Area : บริเวณรับกระเป๋าเดินทาง ในบางแห่งหมายรวมถึง จัดแจ้งกระเป๋าเดินทางหาย
Lost and Found : จุดแจ้งกระเป๋าเดินทาง และ แจ้งสิ่งของหาย


Carousel : สายพาน หรือ รางเลื่อนรับกระเป๋า

Free Airport Shuttle : รถรับส่งระหว่าง Terminal ภายในสนามบินฟรี


Airport Pickup : บริการ รับส่ง จากสนามบิน ไปยังที่พัก หรือ ในทางกลับกัน จะเป็นจาก ที่พัก ไปยังสนามบินก็ได้


Trolley: รถเข็น


Carry- on luggage : สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบิน

ขอบคุณข้อมูลจาก: educatepark

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *