เคล็ดลับนักเดินทาง

ควรรู้ไว้! ก่อนจองตั๋วเด็กขึ้นเครื่องไปเที่ยวต่างประเทศ

ยิ่งได้เรียนรู้ ยิ่งได้ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในชีวิตอยู่เสมอ และหนึ่งในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะชีวิตสำหรับเด็กๆ คงยหนีไม่พ้นกสรพาพวกเขาไปท่องเที่ยวในที่ที่แปลกใหม่อยู่เสมอ วันนี้เราก็มีข้อควรรู้ในการจองตั๋วเครื่องบินสำหรับเด็กของแต่ละสายการบินที่คนไทยนิยมใช้บริการมาแนะนำกันว่าควรจองตั๋วเครื่องบินอย่างไรให้กับลูกน้อยของคุณ

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบินสำหรับเด็ก

 • เมื่อทำการจองตั๋วเครื่องบินสำหรับเด็ก ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวของเด็กแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้สายการบินเตรียมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
 • ควรพาเด็กไปตรวจสุขภาพก่อนขึ้นเครื่องบิน เพราะร่างกานพวกเขายังไม่แข็งแรงเหมือนผู้ใหญ่
 • เตรียมเอกสารสำคัญทางราชการของเด็กในการเช็คอิน ได้แก่ ใบสูติบัตรฉบับจริง หรือ พาสปอร์ต หรือ บัตรประชาชนเด็ก
 • ควรเลือกที่นั่งให้มีพื้นที่ว่างให้เด็กนั่งเล่นได้อย่างแถวหน้าสุดหรือใกล้ประตูทางออก
 • เตรียมของเล่นสำหรับเด็กให้เด็กเล่นเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กไปรบกวนผู้อื่น
 • เตรียมกระเป๋าติดตัวสำหรับขึ้นเครื่องที่มีของใช้จำเป็นสำหรับเด็ก เช่น เสื้อผ้า ยา ของเล่น เป็นต้น
 • เมื่อขึ้นเครื่องแล้วเด็กเกิดการปวดหู ให้ดื่มน้ำหรือทานขนม และสามารถขอยาหยอดหูที่แอร์โฮสเตสได้

ข้อควรรู้การจองตั๋วเครื่องบินสำหรับเด็ก

สายการบินการบินไทย (Thai Airways)

การแบ่งช่วงอายุของผู้โดยสารเด็ก
ทารก : อายุ 7 วัน – 23 เดือน
เด็ก : อายุ 2 – 11 ปี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
 • ทารกต้องมีอายุอย่างน้อย 7 วัน ในวันเดินทาง สายการบินจึงจะอนุญาตให้เดินทางได้
 • เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ในวันเดินทางต้องมีผู้ดูแลที่อายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไปเดินทางไปด้วย โดยจะต้องเป็นคนในครอบครัวหรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลเด็ก หากไม่มีผู้ดูแลเดินทางไปด้วย เด็กจะต้องสมัครบริการ Unaccompanied Minor (UM) ผู้ปกครองจะต้องแจ้งก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชม. เนื่องจากสายการบินได้มีจำกัดจำนวนในการรับเด็กที่จะเดินทางในแต่ละเที่ยวบินคือ ใน Royal First Class/Royal Silk Class จะได้รับเฉพาะเด็กที่มีอายุระหว่าง 8 – 11 ปี เพียง 1 คน เท่านั้น ส่วน Economy Class จะรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 5 – 7 ปี เพียง 6 คนเท่านั้น ทั้งนี้จะสามารถรับเด็กอายุ 8 – 11 ปี ได้ไม่เกิน 30 คน ต่อหนึ่งเที่ยวบิน

สายการบินไทยสไมล์ (Thai Smile)

การแบ่งช่วงอายุของผู้โดยสารเด็ก
ทารก : อายุ 7 วัน – 23 เดือน
เด็ก : อายุ 2 – 11 ปี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
 • ทารกต้องมีอายุอย่างน้อย 7 วัน ในวันเดินทาง สายการบินจึงจะอนุญาตให้เดินทางได้
 • เด็กทารก อายุ 7 วัน แต่ไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันเดินทาง) จะต้องโดยสารบนตักผู้ใหญ่หนึ่งคนเท่านั้นซึ่งกำหนดให้ผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารก1 คน
 • เด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เดินทางคนเดียว จะต้องมีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีร่วมเดินทางด้วย
  ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางเพียงลำพัง
 • สำหรับเด็กที่มีอายุ 12 – 18 ปี ที่ต้องการเดินทางเพียงลำพัง ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองจะต้องแจ้งทางสายการบินเพื่อขอรับบริการพิเศษโดยสามารถจองตั๋วได้ในราคาสูงสุดของระดับชั้นที่นั่ง
อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก
 • ทารก (อายุ 7 วัน – 23 เดือน) ค่าตั๋ว 535 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศในราคา1,000 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน
 • เด็ก (อายุ 2 – 11 ปี) ทำการจองที่นั่งพร้อมกับผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยกันเท่านั้น ค่าอัตราโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airways)

การแบ่งช่วงอายุของผู้โดยสารเด็ก
ทารก : อายุ 7 วัน – 23 เดือน
เด็ก : อายุ 2 – 11 ปี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
 • เด็กทารกที่อายุน้อยกว่า 2 ปี ในวันเดินทางจะต้องนั่งตักไปกับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่
 • เด็กที่มีอายุ 6 – 12 ปี ในวันเดินทาง สามารถเดินทางคนเดียวได้ แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • เด็กอายุ 12 – 16 ปี ในวันเดินทางสามารถเดินทางคนเดียวได้สามารถร้องขอบริการพิเศษหรือไม่ก็ได้
  ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางเพียงลำพัง
 • เด็กอายุ 6 – 12 ปี ที่เดินทางเพียงลำพังจะต้องเสียค่าตั๋วเท่ากับราคาผู้ใหญ่ และจะไม่สามารถสำรองที่นั่งผ่านช่องทางเว็บไซต์ได้ โดยจะต้องสำรองที่นั่งผ่าน Call Centre อย่างน้อย 24 ชม. ก่อนเวลาเดินทางและจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากทางสายการบิน
 • เด็กอายุ 12 – 16 ปี สามารถเดินทางคนเดียวได้และไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลใดๆ แก่สายการบินหากไม่ต้องการบริการพิเศษ
  อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก
 • ทารก (อายุ 7 วัน – 23 เดือน) นั่งตักไปกับผู้ใหญ่จะเสียอัตราค่าโดยสาร 25% ของราคาตั๋วผู้ใหญ่
 • เด็ก (อายุ 2 – 11 ปี) อัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่

สายการบินแอร์เอเชีย (AirAsia)

การแบ่งช่วงอายุของผู้โดยสารเด็ก
ทารก : อายุ 9 วัน – ไม่เกิน 2 ปี
เด็ก : อายุ 2 – 12 ปี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
 • เด็กทารกอายุน้อยกว่า 9 วัน ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง
 • เด็กทารกอายุ 9 วัน – 2 ปี ในวันเดินทางต้องโดยสารโดยบนตักของผู้ใหญ่ โดยผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารก1 คน ในการเดินทางเท่านั้น
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ในวันเดินทาง ทางสายการบินจะไม่อนุญาตให้เดินทางคนเดียว ต้องมีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ร่วมเดินทางด้วย
  ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางเพียงลำพัง
 • สายการบินอนุญาตให้เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป สามารถเดินทางเพียงลำพังได้ แต่จะต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ซึ่งจะต้องลงชื่อรับรองในคำแถลงจำกัดความรับผิด (Limited Liability Statement) ขณะเช็คอินเท่านั้น
อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก
 • ทารก (อายุ 9 วัน – 23 เดือน) นั่งตักไปกับผู้ใหญ่ จะเสียอัตราค่าธรรมเนียมตามตารางที่ระบุไว้ของแอร์เอเชีย
 • เด็ก (อายุ 2 – 12 ปี) ทำการจองที่นั่งพร้อมกับผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยกันเท่านั้น ค่าอัตราโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ

สายการบินอีว่าแอร์ (EVA Air)

การแบ่งช่วงอายุของผู้โดยสารเด็ก
ทารก : อายุ 7 วัน – ไม่เกิน 2 ปี
เด็ก : อายุ 2 – 12 ปี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
 • เด็กทารกอายุน้อยกว่า 7 วัน ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง
 • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ในวันเดินทาง ต้องมีผู้ดูแลอายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไปเดินทางไปด้วย
 • เด็กอายุ 5 – 12 ปี ในวันเดินทาง หากต้องการเดินทางคนเดียว จะต้องสมัครบริการ Unaccompanied Minor (UM) ด้วย
  ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางเพียงลำพัง
 • สายการบินอนุญาตให้เด็กอายุ 5 – 12 ปี สามารถเดินทางได้เพียงลำพัง โดยจะต้องใช้บริการ Unaccompanied Minor (UM) ซึ่งจะมีการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของเด็ก รวมถึงเบอร์โทรศัพท์ของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่จะเป็นผู้มารับ – ส่ง เด็กที่สนามบิน โดยในระหว่างการเดินทางนั้น สายการบินจะเป็นผู้ดูแลเด็กตลอดการเดินทาง
อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก
 • เด็กทารกที่โดยสารโดยการนั่งตักผู้ใหญ่ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 • เด็กอายุ 5 – 12 ปี ในวันเดินทางที่ใช้บริการ Unaccompanied Minor เสียอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่

สายการบินนกแอร์ (Nok Air)

การแบ่งช่วงอายุของผู้โดยสารเด็ก
ทารก : อายุ 14 วัน – ไม่เกิน 2 ปี
เด็ก : อายุ 2 – 12 ปี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
 • เด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 14 วันทางสายการบินจะไม่อนุญาตให้เดินทาง
 • เด็กทารกที่มีอายุ 14 วัน – 2 ปีต้องโดยสารโดยบนตักของผู้ใหญ่ โดยผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารก1 คน ในการเดินทางเท่านั้น
 • เด็กอายุ 2 – 12 ปี จำเป็นต้องมีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีร่วมเดินทางด้วย
 • เด็กอายุ 12 – 16 ปี สามารถเดินทางคนเดียวได้ แต่ไม่อนุญาตให้พาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทางด้วยกัน
 • เด็กอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ในวันเดินทาง อนุญาตให้พาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีเดินทางด้วยกันได้
  ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางเพียงลำพัง
 • ทางสายการบินอนุญาตให้เด็กอายุ 12 – 16 ปี สามารถเดินทางคนเดียวได้ โดยจะต้องแจ้งกับทางสายการบินล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลเด็ก
อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก
 • เด็กทารกอายุ 14 วัน – 2 ปี มีค่าธรรมเนียม Nok Infant ราคา 300 บาท/เที่ยวบิน/คน
 • เด็กอายุ 2 – 12 ปี ต้องทำการจองที่นั่งพร้อมกับผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยกันเท่านั้น โดยมีอัตราค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ 12 – 16 ปี สามารถทำการจองที่นั่งได้ตามปกติ ซึ่งจะมีค่าอัตราโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่

สายการบินนกสกู๊ต (Nok Scoot)

การแบ่งช่วงอายุของผู้โดยสารเด็ก
ทารก : อายุ 8 วัน – ไม่เกิน 2 ปี
เด็ก : อายุ 2 – 12 ปี

ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
 • เด็กทารกที่อายุน้อยกว่า 8 วัน ทางสายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง
 • เด็กทารกต้องโดยสารโดยบนตักของผู้ใหญ่ โดยผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กทารก1 คน ในการเดินทางเท่านั้นหรือซื้อที่นั่งสำหรับเด็กทารกโดยเฉพาะ
 • เด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี จำเป็นจะต้องมีผู้ใหญ่เดินทางไปด้วย
 • ผู้โดยสารเด็กที่เดินทางเพียงลำพัง
  เด็กที่อายุระหว่าง 12 – 14 ปี ที่จะต้องเดินทางเพียงลำพัง จะต้องมีจดหมายสละสิทธิ์การเรียกร้องความเสียหายของพ่อแม่ผู้ปกครองมาแสดงด้วย
อัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก
 • เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี คิดอัตราค่าธรรมเนียมตามตารางที่ระบุไว้
 • เด็กอายุ 2 – 12 ปี ในวันเดินทาง ทำการจองที่นั่งคิดค่าอัตราโดยสารเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางของเด็ก
 • เด็กอายุ 12 – 16 ปี ในวันเดินทาง ทำการจองที่นั่งได้ตามปกติ ค่าอัตราโดยสารเช่นเดียวกับผู้ใหญ่

แค่นี้เราก็พาเจ้าตัวน้อยออกไปเปิดโลกกว้าง รับประสบการณ์ใหม่ๆกันได้แล้วนะคะ
จองตั๋วพาเจ้าตัวน้อยออกไปเรียนรู้เลย

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *